Van Vliet Administratie

 Bedrijven

 Particulieren

Administratieve dienstverlening voor bedrijven en particulieren.

Starters

U heeft plannen om voor uzelf te beginnen maar u zit nog met een tal van vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bijvoorbeeld vragen over: 

 • Algemene voorwaarden op uw factuur;
 • Instanties zoals KVK en de belastingdienst;
 • Veranderingen inkomsten en gevolgen hiervan;
 • Zakelijke rekening;
 • Facturatie;
 • VAR Verklaringen;
 • BTW;
 • Inkomsten belasting;
 • Starten vanuit een uitkeringssituatie;
 • Opstellen en inrichten van uw administratie;
 • Km-registratie;
 • Personeel en contracten;
 • Cao's;
 • Etc.

 

Lees meer...

Controle lijst

Ten behoeve van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting heeft u veelal dezelfde gegevens nodig. Hieronder ziet u een opsomming. 

Benodigde gegevens:

Standaard lijst – voor specifieke gevallen en uitzonderingen kunt u ons altijd benaderen. Lijst betreft zowel de gegevens van u als van de persoon waarmee u een huishouding voert.

BOX I

 • Algemeen: Naam, geboortedatum, Sofinummer (BSN). DIGID gegevens, zie logo onderaan
 • Jaaropgave: werkgever / uitkerende instantie / alimentatie / overige
 • Aanslagformulier voorlopige teruggaaf
 • A. Eigen woning  (hoofdverblijf): Overzicht hypotheek  (betaalde rente en saldo)
 • B. Eigen woning (hoofdverblijf): WOZ waarde (vermeld in brief gemeentelijke belastingen)
 • C. Aankoop eerste eigen woning (hoofdverblijf): Alle kosten t.b.v. de financiering zijn aftrekbaar, gespecificeerde aankoopnota en taxatiekosten
 • D. Aankoop tweede (etc) eigen woning: Gegevens van uw oude woning (A+B+verkoopnota), gegevens van uw nieuwe woning (aankoopnota+A+B en aankoopkosten / verbeterkosten / taxatiekosten)
 • Burgerlijke staat / alleenstaand / samenwonend / ingeschreven op het zelfde adres
 • Eerdere aangifte (aanslag belastingdienst van vorig jaar)
 • Thuiswonende (pleeg)kinderen, uren ouderschapsverlof (geboorte datum, naam, BSN nummer)
 • Reist u met het openbaarvervoer naar het werk en betaald u zelf?
 • Kosten levensonderhoud van kinderen jonger dan 30, betaalde alimentatie
 • Betaalde lijfrente premies (zie pensioenoverzicht)
 • Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

BOXII

 •  Heeft u aanmerkelijk belang , meer dan 5% aandelen in een bedrijf?

BOXIII

 • Bank en beleggingssaldo’s. Beginsaldo januari en eindsaldo december
 • Schulden (uitgezonderd de schulden voor uw eigen woning)
 • Vakantie woning

Aftrekposten:digid

 • Betaalde alimentaties
 • Zorguitgaven. Zorg voor uzelf, partner en kinderen. (geneeskundige hulp, reiskosten naar specialisten en ziekenbezoek, etc)
 • Giften en studiekosten (betalingsbewijzen bewaren)
 • Betaalde dividendbelasting

ZZP ALL-IN

Duidelijke prijsafspraken, vaste prijs en geen verrassingen.

Wij ondersteunen u bij:

 • Inboeken van inkoop- en verkoopbonnen , verzorgen kas en bankboek. 
 • Aangifte BTW en controle
 • Aanvraag VAR-verklaring
 • Aangifte Inkomstenbelasting
 • Aangifte gezin (inkomstenbelasting, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag)
 • Het opstellen van algemene voorwaarden
 • Debiteurenbeheer
 • Ondersteuning bij het opstellen van offertes en calculaties

Voor starters:

 • Diverse aanvragen belastingdienst (Inloggegevens, VAR Verklaring en uitleg)
 • Inrichten administratie  

Algemene uitleg en ondersteuning op diverse ondernemersvragen. 

Kortom: Complete ondersteuning voor een scherpe prijs. 

Aangiftes particulieren

De belastingdienst vult uw aangifte sinds 2009 zelf in, maar in veel situaties komt dit niet overeen met de werkelijkheid omdat er nu eenmaal veel zaken veranderen. Wij verzorgen niet alleen uw aangifte inkomstenbelasting, maar ook eventuele opgaven van huur, zorg, kindertoeslagen, voorlopige teruggaven, financiële planning, etc.

Het enige wat u hoeft te doen is de zaken keurig bij te houden in een jaarlijkse map. Jaaropgave, bankafschriften, WOZ beschikking van de gemeente, etc. Zie de controlelijst die u kunt gebruiken.

 

Meer artikelen...

 1. Tarieven particulieren