Salaris administratie

Het voeren van een salarisadministratie behoort niet tot uw bedrijfsactiviteiten, maar wel tot de maandelijkse verplichtingen. Regelmatig verandert de wetgeving, zijn er nieuwe Cao besluiten, etc, etc.

Van Vliet Administratie verzorgd de gehele salarisadministratie voor u. Een opsomming van taken;

  • Periodieke loonstroken;
  • Aangifte loonheffingen en aanvraag loonheffingennummer;
  • Eerstedagsmelding;
  • Opstellen Arbeidsovereenkomst;
  • Loonwijzigingen doorvoeren;
  • Cao en wetswijzigingen volgen;
  • Berekenen van het vakantiegeld;
  • Verstrekken van journaalposten;
  • Verstrekken jaaropgaven;
  • Kostprijs, marge berekening.