Controle lijst

Ten behoeve van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting heeft u veelal dezelfde gegevens nodig. Hieronder ziet u een opsomming. 

Benodigde gegevens:

Standaard lijst – voor specifieke gevallen en uitzonderingen kunt u ons altijd benaderen. Lijst betreft zowel de gegevens van u als van de persoon waarmee u een huishouding voert.

BOX I

 • Algemeen: Naam, geboortedatum, Sofinummer (BSN). DIGID gegevens, zie logo onderaan
 • Jaaropgave: werkgever / uitkerende instantie / alimentatie / overige
 • Aanslagformulier voorlopige teruggaaf
 • A. Eigen woning  (hoofdverblijf): Overzicht hypotheek  (betaalde rente en saldo)
 • B. Eigen woning (hoofdverblijf): WOZ waarde (vermeld in brief gemeentelijke belastingen)
 • C. Aankoop eerste eigen woning (hoofdverblijf): Alle kosten t.b.v. de financiering zijn aftrekbaar, gespecificeerde aankoopnota en taxatiekosten
 • D. Aankoop tweede (etc) eigen woning: Gegevens van uw oude woning (A+B+verkoopnota), gegevens van uw nieuwe woning (aankoopnota+A+B en aankoopkosten / verbeterkosten / taxatiekosten)
 • Burgerlijke staat / alleenstaand / samenwonend / ingeschreven op het zelfde adres
 • Eerdere aangifte (aanslag belastingdienst van vorig jaar)
 • Thuiswonende (pleeg)kinderen, uren ouderschapsverlof (geboorte datum, naam, BSN nummer)
 • Reist u met het openbaarvervoer naar het werk en betaald u zelf?
 • Kosten levensonderhoud van kinderen jonger dan 30, betaalde alimentatie
 • Betaalde lijfrente premies (zie pensioenoverzicht)
 • Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

BOXII

 •  Heeft u aanmerkelijk belang , meer dan 5% aandelen in een bedrijf?

BOXIII

 • Bank en beleggingssaldo’s. Beginsaldo januari en eindsaldo december
 • Schulden (uitgezonderd de schulden voor uw eigen woning)
 • Vakantie woning

Aftrekposten:digid

 • Betaalde alimentaties
 • Zorguitgaven. Zorg voor uzelf, partner en kinderen. (geneeskundige hulp, reiskosten naar specialisten en ziekenbezoek, etc)
 • Giften en studiekosten (betalingsbewijzen bewaren)
 • Betaalde dividendbelasting